Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

„Badacze w działaniu – mobilność w Finlandii” – projekt

Celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych pośród 26 uczniów Cogito w Poznaniu poprzez organizacje mobilności edukacyjnych uczniów do szkoły w Finlandii.

O projekcie:

Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.07.2020

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 I Nabór do projektu: 2.09.2019-13.09.2019. (zrealizowany)

II Nabór do projektu: 09.03.2020-25.03.2020.

Barbara Jurga – Szlempo
Koordynator Projektów
Ogólnopolski Operator Oświaty
tel. 533 335 847

Poniżej podstawowe dokumenty projektu:

pobierz  – formularz zgłoszeniowy

pobierz – oświadczenie uczestnika projektu w Cogito

pobierz – regulamin

Zielone Cogito – piknik ekologiczny

25 października 2018 r. podsumowaliśmy nasze działania projektowe:
  • Konkurs dla klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu pn. „Ogródek przyrodniczy Cogito”
  • Konkurs na plakat o tematyce ekologicznej dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu
  • Konkurs na folder o tematyce ekologicznej dla uczniów klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Zostały zaprezentowane prace stworzone przez uczniów w ramach organizowanych konkursów. Odbyło się również uroczyste wręczenie nagród dla uczniów, klas za udział w konkursach. Każdy uczestnik pikniku otrzymał w nagrodę za udział w imprezie sadzonkę

„Zielone Cogito” konkursy, olimpiada raz festyn osiedlowy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”
Celem głównym realizacji przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej oraz przyrodniczej wśród 517 uczestników projektu: dzieci w wieku szkolnym (6-13 lat), uczęszczających do Publicznej Szkoły Cogito w Poznaniu, ich rodziców, nauczycieli a także przedstawicieli społeczności lokalnej poprzez realizację 4 inicjatyw: 3 konkursów i 1 festynu upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w okresie 1.08 – 30.11.2018 r. Cele szczegółowe przedsięwzięcia:
  • zainteresowanie dzieci, rodziców i społeczności lokalnej tematyką przyrodniczą i ekologiczną,
  • zwiększenie zaangażowania dzieci i rodziców w działania proekologiczne oraz przyrodnicze w najbliższym otoczeniu szkoły,
  • rozbudzanie i pogłębianie wśród uczestników zamiłowania oraz szacunku do przyrody,
  • promowanie zdrowej rywalizacji wśród dzieci,
  • propagowanie postaw i zachowań ekologicznych wśród dzieci, rodziców, nauczycieli oraz społeczności lokalnej,
  • integracja społeczności lokalnej.

PRZEDSIĘWZIĘCIE pn. „Zielone Cogito – konkursy, olimpiada raz festyn osiedlowy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

www.wfosgw.poznan.pl

„Pod wspólnym dachem Cogito”

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” 

Termin
19 września 2016 – 31 grudnia 2016 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie otwartości Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito na współpracę z otoczeniem. Dzieci pracować będą w trzech sekcjach.

Sekcja Filmowców
Uczniowie z sekcji Filmowców zajmą się tworzeniem lokalnej kroniki filmowej. Odbędą przeszkolenie z realizacji filmowej i dziennikarstwa telewizyjnego w siedzibie TV.
Każdy uczestnik sekcji wybierze dziedzinę w której przygotuje i zrealizuje własny materiał filmowy.

Sekcja Odkrywców
Uczniowie z sekcji Odkrywców podejmą działania na terenie dzielnicy Grunwald, w której zlokalizowana jest PSP Cogito. Zlokalizują obiekty historyczne na terenie dzielnicy Grunwald oraz zapoznają się z historią tej części miasta Poznania. Na bazie ich wspólnej pracy powstanie kalendarz „Cogito zaprasza”.

Sekcja Artystów
Sekcja Artystów zostanie podzielona na dwie ściśle ze sobą współpracujące podgrupy.
Pierwsza grupa podejmie się napisania scenariusza widowiska teatralnego i przygotowania scenografii Druga wykona przedstawienie wg napisanego scenariusza. Uczniowie pojadą na wycieczkę do teatru w ramach zadania „Dzieło mistrza” oraz wezmą udział w zajęciach zorganizowanych w galerii sztuki.

Prezentacja dorobku artystycznego zostanie zaprezentowana przez wszystkie sekcje szerokiej publiczności podczas „Gali Cogito”.
Opracowanie i wydanie książki „Pod wspólnym dachem Cogito” będzie zwieńczeniem działań zrealizowanych przez uczniów PSP Cogito.

Pod wspólnym dachem Cogito
20 grudnia 2016 r. na Scenie Roboczej podsumowaliśmy projekt konkursowy współfinansowany z budżetu państwa „Pod wspólnym dachem Cogito”. Dzieci zaprezentowały autorskie przedstawienie teatralne „Magiczna polana”, do którego wykonały również scenografię. W ramach projektu dzieci zrobiły kalendarz na 2017 r. oraz filmy przedstawiające życie szkolne i przedszkolne. Podczas spotkania autorzy kalendarza i filmów odpowiadali na pytania publiczności.

w opracowaniu ….

Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej.

Dzięki współpracy z różnorodnymi partnerami  szkoła ćwiczeń będzie  miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

Cogito stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

Projekt nr POWR.02.10.00-00-5009/18 „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2020
Miejsce realizacji: Poznań
Środki finansowe:
1 233 760,80 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy Projektu:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu

Koordynator projektu:
Katarzyna Jasik
tel. 533 330 761
k.jasik@operator.edu.pl 

Lider Szkoły Ćwiczeń w Cogito
Marzena Kędra
Dyrektor PSP Cogito
m.kedra@operator.edu.pl

strona projektu – kliknij tutaj