Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

Co nas wyróżnia

Przesłaniem szkoły Cogito jest tworzenie przestrzeni wyróżniającej się wysoką jakością kształcenia: „Chcemy, by nasza szkoła pozwalała uczniom rozwinąć kompetencje i cechy charakteru, by jednocześnie dostrzegała indywidualność każdego dziecka, by rozbudzała pozytywne nastawienie do świata i pozwalała dzieciom odkryć pasje i rozwinąć zainteresowania”.

 • Pracujemy innowacyjnie wg własnego programu nauczania „Badacze w działaniu”
 • Czerpiemy z bogactwa myśli pedagogicznych C. Freineta, J. Korczaka oraz znakomitych pedagogów polskich. Zależy nam na tym, by dzieci poznawały świat poprzez doświadczenie.
 • W nauczaniu i uczeniu się wykorzystujemy silne strony mózgu.
 • Respektujemy różnice między uczniami i każdemu umożliwiamy rozwijanie uzdolnień.
 • Bazujemy na pozytywnych emocjach, za­kładamy, że proces uczenia się dostarcza pozytywnych przeżyć i pro­wadzi do takich odczuć jak: zadowo­lenie, szczęście, zachwyt.
 • W naszej szkole nie ma dzwonka. O przerwach decydują  możliwości psychofizyczne uczniów oraz sposób realizacji poszczególnych treści nauczania.
 • Lekcje języka angielskiego odbywają się 3 razy w tygodniu (od klasy trzeciej w grupach).

Chcemy, aby dziecko, które ukończy naszą szkołę było myślące, wewnętrznie zdyscyplinowane, otwarte, twórcze, tolerancyjne, dążące do samodoskonalenia, zaangażowane w podejmowaniu coraz to nowych, trudniejszych zadań i ról społecznych, odpowiedzialne za siebie i innych, za wyniki pracy własnej i całej grupy, za wyrażoną krytykę, ocenę czy życzenie. Sprzyjać temu będzie:

 • harmonijna współpraca szkoły, domu rodzinnego i środowiska lokalnego,
 • nawiązywanie do historii i tradycji regionalnej i narodowej,
 • zagospodarowanie czasu wolnego ucznia,
 • domowa, rodzinna atmosfera panująca w szkole,
 • umiejętne pozyskiwanie sponsorów na rzecz dzieci,
 • kameralność placówki eliminująca przemoc i agresję.

Zapewniamy:

 • Wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy.
 • Organizowanie bezpłatnego wypoczynku, wycieczek, wyjazdów do teatru, warsztatów w ramach realizowanych w szkole projektów finansowanych z funduszy europejskich.
 • Przerwę obiadową i relaks.
 • Naukę w systemie jednozmianowym.
 • Zajęcia i opiekę w świetlicy w godzinach 6:30-17.00 z nastawieniem na rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów.
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych – kanony.
 • Jednolity strój uczniów tzw. mundurek szkolny.

Zaplecze:

  • Boisko sportowe i plac zabaw.
  • Sala gimnastyczna.
  • Piękne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne.
  • Ogródek przyrodniczy.
Zapewne spotykasz ich codziennie na korytarzu, wiesz jak uczą, stanowią dla Ciebie pomoc i wsparcie. Ale czy wiesz czym się interesują? Jakie są ich pasje?

Poznaj Nauczycieli i pracowników szkoły

Przewodniczący
Karol Posłuszny

Zastępca Przewodniczącego
Jakub Rzeźnik

Sekretarz
Mateusz Foltyn