Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   ZAMKNIJ

„Każdy dzień w Cogito jest dniem relacji”

1 września 2020 autor: adminspectocogito

Szanowni Państwo,
„Każdy dzień w Cogito jest dniem relacji – pod takim hasłem rozpoczynamy rok szkoły.

Przetrwaliśmy ten trudny ostatni rok, ale wyzwanie dopiero się zaczyna. Przewiduje się, że większość dzieci będzie odporna na zakażenie Covid 19, ale są wśród dzieci również te z rodzin, które zostały bezpośrednio dotknięte wirusem lub recesją gospodarczą, jedno na troje może mieć poważne problemy ze zdrowiem psychicznym.

Wszystkie dzieci będą potrzebowały wsparcia, dlatego w szczególny sposób zadbaliśmy o ich dobrostan.

W pierwszym tygodniu chcemy:

 • Porozmawiać, dowiedzieć się, z czym dzieci przychodzą po tych kilku miesiącach. Musimy wiedzieć, co ich spotkało, jak oceniają ten czas i jak wyobrażają sobie, co się będzie działo teraz.
 • Przedstawić dzieciom „Procedury bezpieczeństwa” i je przedyskutować. Dowiedzieć się, jak dzieci je rozumieją, które z nich uważają za ważne. I jak możemy je zastosować.
 • Porozmawiać o przygotowaniu pomieszczeń do zajęć oraz je przygotować, ważne, aby to dzieci zdecydowały, jak zaznaczyć przedmioty w klasach, których nie można używać podczas zajęć ze względu na zbyt trudną dezynfekcję.

Zaplanowaliśmy również

 1. Od września w klasach 4 – 8 będą obowiązywały dwa plany lekcji.
 • Plan niebieski – podstawowy (na 2 tygodnie).
 • Plan zielony (co 2 tygodnie) – z uwzględnieniem zajęć rekreacyjno – zdrowotnych. Wtedy również nie będą odbywały się następujące zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, fakultety w kl. 7, Akademia Kompetencji, kanony, narady klasowe, korekcyjno -kompensacyjne i logopedyczne.

Aby pomóc dzieciom w rozróżnieniu obowiązującego w danym tygodniu planu lekcji wywiesimy przed szkołą flagę w odpowiednim kolorze.

 1. Zwiększoną liczbę zajęć prowadzonych przez specjalistów, będzie ona dedykowana dla każdej klasy.
 2. Od września w szkole pracować będzie dwóch psychologów oraz pedagog:
 • Pani Weronika Stefaniak – Ardzińska – obejmie wsparciem dzieci z klas 1 – 4 (za wyjątkiem klasy 3a).
 • Pan Adam Stepnowski – Said – obejmie wsparciem dzieci z klas 5 – 8 (za wyjątkiem klasy 7b).
 • Anna Bukowiec – pedagog szkolny.

Również zajęcia wspierające prowadzić będą Panie: Julia Kaczmarek i Anna Januchowska.
Dodatkowo psycholożka p. Joanna Kowalska – Andrzejewska będzie prowadziła w klasach  pierwszych zajęcia „Współpraca się opłaca”, które są kontynuacją rozpoczętych w ubiegłym roku w przedszkolu.

 1. Kontynuację innowacyjnego działania – „Tutor w szkole Cogito”.
 2. Nauczanie interdyscyplinarne (blokowe) w klasach 4 – obejmuje język polski, historia, plastyka, muzyka, matematyka, przyroda, technika, informatyka. Czas realizacji – 9 godzin w tygodniu (rozłożony na 2 dni). Dzieciom zawsze będzie towarzyszył nauczyciel przedmiotu i wychowawca. Pozostałe godziny z tych przedmiotów będą realizowane poza blokiem interdyscyplinarnym.
 3. „Cogitorium – biuro pracy” – zajęcia dla uczniów klas 4 w ramach, których uczeń będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania oraz wyrównywać braki, a wszystko przy wsparciu wychowawcy klasy.
 4. Zajęcia rekreacyjno – zdrowotne dla klas 4 – 8. Dwie obowiązkowe godziny zajęć wychowania fizycznego są realizowane w formie: zajęć rekreacyjno-zdrowotnych. Zajęcia są realizowane w blokach co 2 tygodnie w godzinach od 8.00 – 12.30. Uczniowie, dokonują wyboru formy realizacji zajęć z propozycji przygotowanych przez nauczyciela objętych programem nauczania.

Pozostałe 2 godziny są realizowane z podziałem na grupy (dziewczęta – chłopcy) w obrębie danej klasy.

Życzę, aby rok szkolny 2020/2021 był spokojny i bezpieczny!

Z wyrazami szacunku
Marzena Kędra